На 22.02.2021г. ръководството на “ПИ ЕМ ДИСТРИБЮШЪН“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Договорът е на обща стойност 143 800,00 лв., представлявщи 100% безвъзмездно финансиране. Срокът за изпълнение е 3 месеца. Основната цел на проекта е насочена към осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.