Новини

“Пи Ем Дистрибюшън“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 22.02.2021г. ръководството на “ПИ ЕМ ДИСТРИБЮШЪН“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни […]

Търсим си нов колега

Във връзка с разширяването на дейността ни си търсим нов колега: ШОФЬОР-ПЛАСЬОР ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: • Средно образование; • Свидетелство […]